Ziel der Weiße Rose Stiftung e.V. ist es, im In- und Ausland die Erinnerung an den Widerstand der Weißen Rose wach zu halten sowie Toleranz und demokratisches Bewusstsein zu stärken.
Weiße Rose Stiftung e.V.

Skupina “Bílá růže”

Od března 2017 putuje výstava o sourozencích Schollových a hnutí Bílá Růže také Českou republikou. S pomocí spolku Antikomplex z.s. byla výstava přeložena do češtiny a slavnostně otevřena v březnu 2017 na Zastoupení Svobodného státu Bavorsko v Praze. Tam se výstava až do srpna 2017 těšila vysokému počtu návštěvníků a celkově velkému zájmu českého a německého publika.

Od května 2017 putuje po různých muzeích a školách a Antikomplex ji doprovází tematickými workshopy pro návštěvníky a studenty. Že odpor mladých lidí proti totalitním myšlenkám není jen historie, ale také inspirace a zdroj učení, ukazují reakce žáků a učitelů v Plzni, Teplicích, Javorníku a Ostravě. Dalšími výstavními místy jsou Slavkov u Brna, Děčín, Praha, Rýnovice u Jablonce, Moravské Budějovice a Český Těšín.

Všechna data a výstavní místa, stejně jako další informace naleznete na www.antikomplex.cz.
https://www.antikomplex.cz/cs/detail/exposition-detail?id=1

 

Seit März 2017 wandert die Ausstellung zu den Geschwistern Scholl und der Weißen Rose nun auch durch die Tschechische Republik. Mithilfe des Vereines Antikomplex z.s. konnte die Ausstellung in die tschechische Sprache übersetzt und in Prag produziert werden und wurde im März 2017 in der Repräsentanz des Freistaats Bayern in Prag eröffnet. Dort erfreute sie sich bis August 2017 einer hohen Besucherzahl und großen Interesses seitens tschechischen und deutschen Publikums.

Seit Mai 2017 wird sie nun in verschiedenen Schulen im ganzen Land gezeigt und von Antikomplex mit thematischen Workshops für die Schüler begleitet. Dass der Widerstand junger Menschen nicht nur Geschichte, sondern zugleich Inspirations- und Lernquelle ist, zeigen Raktionen sowohl von Lehrern als auch Schülern in Pilsen, Teplitz, Javorník und Ostrau. Weitere Ausstellungsorte sind Slavkov bei Brünn, Tetschen, Prag, Rýnovice bei Gablonz und Mährisch Budwitz.

In 2019: Fünf Ausstellungen

Januar 2020: Gymnasium Slapanice, Slapanice u Brna

Alle Termine und Austellungsorte, sowie weitere Informationen finden Sie unter www.antikomplex.cz
https://www.antikomplex.cz/cs/detail/exposition-detail?id=1